ادم چیست؟؟؟؟؟؟

آدم چیست؟
آه و دم
آه از دمی که این همه ساعت طول می کشد.....

                                             
                                                 شمس لنگرودی    
                                                                      خاکستر و بانو
  • sevil ...

هندوانه

انان که فانوسشان را بر پشت میبرند
سایه هایشان پیش پایشان می افتد
Designed By Erfan Powered by Bayan