مهر و صفا

چه دعایی کنمت بهتر از این :

خنده ات از ته دل

گریه ات از سر شوق

و دلت کلبه ای از مهر و صفا

قلب تو جلوه ای عشق و ارادت به خدا

محتاج دعاهایتان در این روزهای بسیار زیبا هستیم

ما همیشه دعایتان میکنیم شم هم در گوشه ای از دعاهاما را بنشانید

  • sevil ...

هندوانه

انان که فانوسشان را بر پشت میبرند
سایه هایشان پیش پایشان می افتد
Designed By Erfan Powered by Bayan